หาดคลิทโมลเลอร์

หาดคลิทโมลเลอร์ หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งเดนมาร์กที่รู้จักกันในชื่อ “ฮาวายเย็น” แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองสำหรับเล่นกระดานโต้คลื่น

หาดคลิทโมลเลอร์ หมู่บ้านช…

View More หาดคลิทโมลเลอร์ หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งเดนมาร์กที่รู้จักกันในชื่อ “ฮาวายเย็น” แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองสำหรับเล่นกระดานโต้คลื่น